Tot en fusteria
d'alumini

Financiació
0%
interessos

Visítan'ns a Google+

cat | cast

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large

FINANCACIÓ

Oferim un servei àgil i senzill de finançament a mida per a cada client, i així poder portar a terme els seus projectes, amb condicions immillorables. Financem el cost de la seva reforma al 0% d´interès, a pagar en un màxim de 6 mesos; només anirà a carreg del client el 3% de comissió d´apertura del micro-crèdit. A més comptem amb altres solucions financeres adaptades a les necessitats personals dels nostres clients.

GARANTIA

El Marcat CE és la norma UNE-EN 14351-1 de caràcter obligatori a partir de Febrer 2010, que afecta a tots els fabricants de finestres de la Unió Europea.
El fabricant es compromet a etiquetar les finestres, així com d´entregar al client la Declaració de Conformitat (garantia) i el manual d´ús del producte.
És la única acreditació vàlida per vendre en la Unió Europea.

PLA RENOVA´T

Són ajudes per a la renovació i substitució d'obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari, així com potenciar l'ús racional de l'energia mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel · les o tendals.
Aquests ajuts els concedeix la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de l'Energia. Per a aquest any 2014 no ha estat aprovada cap partida per a aquest tipus d'ajudes.
Crismetal és una empresa comercialitzadora adherida a aquest pla, pel que ens encarreguem d'assessorar al client i tramitar tota documentació necessària per formalitzar aquest ajut

CRISMETAL IBARS S.L. - 2014